תקנון
מבוא לתקנון

חברת קבוצת ברנדן בע"מ (להלן: "החברה") – בעלת ומפעילת אתר.co.il www.brendan (להלן: "האתר") ומספקת שירותי סחר אלקטרוני.
 • 1. תנאים כללים
 • 1.2 תנאי התקנון מהווים תנאי שימוש המחייבים את המשתמש באתר ובשירותים המסופקים באתר, לרבות גלישה וגישה אל מוצרים ושירותים וכל פעולה שנעשית באתר.
 •  
 • 1.3 כל משתמש ו/או רוכש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכל הוראות התקנון ותנאי השימוש של התקנון )להלן:"התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או בעלי העסק ו/או מי מטעמם בדבר התקנון.
 • 1.4 באחריות המשתמש לקרוא את תנאי האתר בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין.
 • 1.5 תנאי תקנון האתר הינם חובה לעיון והסכמה ע"י המשתמשים המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.7 כל האמור בתקנון הינו בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 
 • 2 הזמנה ורכישה באתר
 • 2.1 משתמש ו/או רוכש יהיה זכאי לביצוע הזמנה ו/או רכישה באמצעות האתר בהתקיים התנאים הבאים יחד:
 • 2.1.2 המשתמשו/או רוכש הנו כשיר משפטית לביצוע פעולות משפטיות מחייבות.
 • 2.1.3 למשתמש ו/או רוכש מלאו 18 שנים.
 • 2.1.4 המשתמש ו/או רוכש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי בארץ.
 • 2.2 בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש המשתמש ו/או רוכש למסור פרטים מזהים אודותיו (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא,שם מלא, כתובת יישוב, טלפון .ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי). אם ההזמנה לא תכיל את אחד מהפרטים לעיל לא תוכל לבצע הזמנה באתר.
 • 3  אישור הזמנה אינו מהווה עסקה או אישור לעשות עסקה, בין המשתמש ו/או רוכש לבין החברה, אלא אם החברה אישרה את ההזמנה.
 • 2.2. אישור הזמנה אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או רוכש.
 •  
 • 3. אספקת המוצרים
 •  
 • 3.1 אספקת ההזמנה שבוצעה באתר הנה בכפוףלאישור ההזמנה ע"י החברה ורק לאחר תשלומה ופירעונה המלא של ההזמנה.
 •  
 • 3.2 הזמנת מוצרים, שאותם החברה נדרשת להזמין במיוחד עבור המשתמש (להלן:"הזמנה מיוחדת"), תבוצע אך ורק לאחר קבלת תשלום מלא  ופירעונו.
 •  
 • 3.3 רכישה באתר תתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף ורק לאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 • 3.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.
 •  
 • 4. זמן אספקה
 • 4.1 בעת ביצוע ההזמנה, למשתמש ו/או רוכש האפשרות לבחור באיסוף עצמי או בשילוח עד הבית .
 • 4.2 באם בחר המשתמש ו/או באיסוף עצמי, עליו ליצור קשר עם החברה ולתאם עימה מועד לאסיפת הסחורה. ניתן לאסוף את המוצר ממשרדי החברה ברחוב משכית 22 הרצליה בימים א'-ה בין השעות 10:00-17:00 בתיאום מראש כאמור.
 • 4.3 באם המשתמש ו/או רוכש בחר בשירות שהמוצר ישלח אליו באמצעות מוביל (שירות הכרוך בתשלום בנפרד בנוסף למחיר המוצר) המוצר יסופק בתוך 7 ימי עסקים (לא כולל את יום ההזמנה ולאחר אישור ההזמנה).
 • 4.4 זמן האספקה הקבוע בסעיף 4. לא יחול כאשר ההובלה הנה לאזורים "מיוחדים", קרי: אילת, וישובים מעבר לקו הירוק, זמן אספקה לאזורים אלה הנו 21 ימי עסקים.
4.5 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם תוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב
4.6 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5. תשלום על הובלה
4.7 באם המשתמש מעוניין בהובלה של המוצר עד הבית, יהיה עליו לשלם תוספת תשלום בגין הובלה זו לפי מחירון החברה אשר מופיע בתקנון זה.
4.8 להלן מחירון הובלות ושירותי אקסטרה:
 • הובלת כורסת עיסוי עד לבית הלקוח למעט כורסת ROTAY"" ולמעט באזורים מיוחדים- 350 ₪ לכורסה.
 • הובלת כורסת עיסוי  דגם ROTAY" " עד לבית הלקוח-450 ₪.
 • כל קומה תוספת של 100 ₪ למעט במקרה שיש מעלית גדולה שעל פי  מידותיה ניתן יהיה להכניסה אל תוך המעלית .
 • הרכבה של כורסת עיסוי- 250 ₪.
4.8 באם יבחר המשתמש ו/או רוכש יבחרו באפשרות של הובלה, על המשתמש ו/או רוכש לציין בגוף ההזמנה באם מדובר בבית קרקע או קומות ובאם מדובר בקומות, יהיה על המשתמש או רוכש לציין באם קיימת מעלית ואת מידותיה.
4.9 באם המשתמש ו/או רוכש לא ציינו מספר קומות באתר ו/או ציינו מידות שגויות של המעלית כך שהכורסה לא נכנסת למעלית, יהיה על המשתמש ו/או לקוח לשלם למובילים תוספת של 100 ₪ לכל קומה.
 • 5. במקרה של משלוח/ הובלה חריגה ו/או משלוח/הובלה לאזורים מיוחדים, קרי אילת,יישובים מחוץ לקו הירוק, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום, נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח/ הובלה רגילה, יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם
6. אחריות מוצרים
5.1 עם קניית כורסת עיסוי, תינתן אחריות למוצר לתקופה של בין 24-36 \חודשים בלבד בהתאם לסוג ודגם \כורסת העיסוי כמופרט מטה:
 • כורסת עיסוי דגם D4- אחריות שנתיים מיום הרכישה.
 • כורסת עיסוי דגם D5 rotay- אחריות שלוש שנים מיום הרכישה.
5.2 יובהר, כי אין אחריות על שבר לקוח, אין אחריות על קריעות בכיסוי, אין אחריות על פלסטיקה, אין אחריות על הכיסוי של הכורסה.
5.2 תעודת האחריות תחל מיום הרכישה, באם הרכישה נעשתה באמצעות אתר האינטרנט של החברה, יום הרכישה יהיה לצורך עניין זה, מיום אישור התשלום בגין הרכישה על ידי קבוצת ברנדן בע"מ.
5.3 באם הרוכש עד לתקלה בכורסת העיסוי, במסגרת האחריות, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות, באם התקלה לא נפתרה לאחר פניה אל מוקד החברה, החברה תשלח טכנאי לטיפול בתקלה עד 7 ימי עסקים מיום פניית הרוכש לחברה בדבר התקלה.
5.4 יובהר, כי באם  הרוכש טוען כי ישנה תקלה ו/או פגם בכורסה ועקב כך החברה שולחת טכנאי לתיקון התקלה ומתברר ממצאי הטכנאי כי לא קיימת תקלה וכי הכורסה תקינה, יהיה על הרוכש לשלם לחברה דמי הגעת טכנאי בסך של 250 ₪.
5.5 תעודת האחריות הינה בעבור המוצר הנרכש בלבד ועל שם הקונה אשר שמו מופיע בחשבונית קנייה. תעודת אחריות יצרן זו, אינה ניתנת להעברה לאדם ו/או לגורם אחר.
5.6 מובהר בזאת כי תיקון או החלפת כורסת העיסוי או חלק מרכיביו בתקופת האחריות אינם מחדשים או מעריכים את תקופת האחריות.
5.7 אחריות היצרן לא תחול על מוצר אשר ניזוק כתוצאה משימוש לקוי ו/או שימוש שלא על פי הוראות היצרן.
5.8 באם יתקיימו אחד מהטעמים הבאים, לא תחול אחריות היבואן והחברה  תהא פטורה מכל אחריות.
5.8.1 נזק שנגרם באמצעות כוח עליון לאחר מסירת כורסת העיסוי לרוכש.
5.8.2 נזק שנגרם בזדון או ברשלנות מצד הלקוח כגון: זעזוע, נפילה,שבר, מכה, לחץ מופרז, חשיפה לנוזלים, החזקה של המוצר בתנאים ססיסתיים אשר מהווים סכנה למוצר(חום/לחות).
5.8.3 בוצע במוצר תיקון ו/או שנפתח על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
5.8.4 הפרה של אחד מהסעיפים לעיל מסירה את האחריות של היצן מהמוצר.
 
6. ט.ל.ח
6.1 החברה לא תהיה אחראית על כלל הטעויות אשר מפורסמות באתר.
6.2 החברה לא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על במידע שמופיע באתר.
 
7. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
7.1 לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו(להלן:"החוק") בתוק ארבעה עשר ימים מיום רכישת המוצר.
7.3 בכל מקרה בו הרוכש מבקש ביטול עסקה, במסגרת ה -14 יום, והמוצר כבר נשלח(למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו, באריזתו המקורית ללא שום קלקול ו/או פגם ו/או  נזק ו/או שימוש למחסני החברה .
7.4 אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. החברה מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, ברגע שתקבל אישור ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית ללא כל פגם ו/או ו/או נזק ו/או וקלקול ו/או שימוש.
7.5 ככלל אין החזר כספי ולא תתאפשר ביטול עסקה על כל מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפגם ו/או שאריזתו הושחתה ו/או נפגמה.
7.6 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. וכל חיוב אחר על פי חוק.
7.7 בנוסף לדמי הביטול, בעת ביטול העסקה, על הרוכש לשלם דמי הובלה, הלוך וחזור לבית העסק. עלות הובלה לכל כיוון 350 ₪ כולל מע"מ.
7.6 למרות  האמור בסעיף 7, לא יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה כאשר הרוכש בוחר בדגם  -    .מאחר ודגם זה מוזמן במיוחד לרוכש לאחר ביצוע התשלום על ידי הרוכש. ROTAY
8. קניין רוחני
8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וכל חומר המופיע באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה.
8.2 כל מידע ו/או חומר המופיע באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, סרטונים, תמונות, הצגה מילולית, סימני לוגו, סימני מסחר, קטעי וידאו, קטעי קול, גרפים תמונות,ישומי תוכנה, איורים, טקסטים, קבצים גרפיים, סימני מסחר לרבות אייקונים הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש!
 
9. שונות
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 
10. שירות לקוחות
כתובת: משכית 22 , הרצליה הפיתוח
טלפון: ___________
פקס: ____________
דואר אלקטרוני: ____________
שעות פתיחה :    א'-ה' 9:00-19:00
                              ו'     9:00-14:00
 
x

#{title}

#{text}

#{price}